Bli med å utforme framtidas distriktspolitikk

Ungdommens-distriktspanel.png

Ungdom i hele landet inviteres til å være med på å forme framtidas distriktspolitikk i Norge gjennom ei spørreundersøkelse.

Det er gjort mye forskning på ungdommens situasjon i Norge. NTNU-forsker Johan Fredrik Rye, leverte i november 2019 en kunnskapsoversikt til Distriktssenteret om å være ung i Distrikts-Norge og er noe av den nyeste forskning på dette feltet.

Oppfordring til ungdommen: Bli med på spørreundersøkelsen Ungdommens distriktspanel.

De som svarer blir med i trekningen av åtte gavekort på kr 500.

- Forskningen viser at norsk ungdom har en urban dominans. Unge voksne er en mangelvare i de fleste distriktskommuner, men vi trenger mer kunnskap, skriver seniorrådgiver Anne Irene Myhr ved Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling på Steinkjer i en epost.

- Mer kunnskap håper vi den nasjonale undersøkelsen skal gi oss. I tillegg har Distriktssenteret gitt OsloMet i oppgave å bryte ned funn fra Ungdata-undersøkelsen på sentralitet. Første rapport er levert, opplyser Myhr.

Ungdommens distriktspanel ble opprettet gjennom Stortingsmelding nr 5 (2019-2020) Distriktsmeldingen fra oktober 2019) 

Det er plukket ut 10 ungdommer fra hele landet som våren 2021 skal gi regjeringen 10 gode råd om framtidas distriktspolitikk. Distriktssenteret tilrettelegger arbeidet i Ungdommens distriktspanel, og ungdommene skal bruke svarene fra denne undersøkelsen i sitt arbeid.

Undersøkelsen er anonym, og retter seg mot ungdommer i hele landet. De som skal svare trenger ikke bo eller ha bodd i en distriktskommune for å delta. Undersøkelsen finnes i fire språk – norsk, engelsk, polsk og arabisk.