Brannøvelse i skolegården

Brannøvelse-4.jpg

Torsdag 24. januar kom Meldal brannvesen og hadde brannøvelse for noen av elevene ved Meldal vgs.

Det var elevene vg2 byggfag, vg2 kjøretøy og vg2 transport og logistikk.

En del av opplæringa er å skjønne brannfare og risiko for brann og lære hvodan man håndterer brannfarlige materialer. Øvelser som dette er svært nyttig for elevene som får se hva som kan skje dersom uhellet er ute og hvordan de skal oppføre seg i slike situasjoner.

Her er noene bilder fra øvelsen: