Delta i HUNT-undersøkelsen

HUNT-2019.jpg

HUNT - Helseundersøkelsen i Trøndelag er gang! Vi oppfordrer alle til å delta og være med i en av verdens største helseundersøkelse.

HUNT er et forskningsprosjekt som omfatter helseopplysninger og biologisk materiale fra inbyggerne i norddelen av Trøndelag. Over 140.000 trøndere har deltatt i HUNT gjennom fire innsamlingsrunder siden oppstarten i 1984. Siste innsamlingsrunde i Nord-Trøndelag (HUNT4) varte til februar 2019.

I perioden 14.-18. oktober 2019 blir alle innbyggere sør i Trøndelag invitert til en spørreskjemaundersøkelse.

HUNT er også et forskningssenter som forvalter og forsker på HUNT materialet, med en biobank og databank som tilbyr tjenester for forskere innen lagring, behandling og utlevering av forskningsmateriale.

Les mer om HUNT her: www.hunt.no