Ekskursjon til St.Olavs Hospital

5-ho-nett.jpg

Elevene ved helse- og oppvekstfag ved Meldal vgs var på en interessant ekskursjon til ambulanse- og portørtjenesten ved St.Olavs Hospital nylig.

Yrker i ambulanse- og portørfaget er to karriereveier som elevene i helse- og oppvekst kan velge for 2.året i videregående. Da er det noe av opplegget for VG1-elevene å besøke de som jobber i tjenestene. Dermed får de førstehånds kjennskap til hva yrkene går ut på.

Ekskursjonen gikk både til St.Olavs Hospital avdeling Orkdal sjukehus og St.Olavs Hospital på Øya i Trondheim. Elevene fikk møte ambulansepersonell ved St.Olavs på Orkanger, og portørene traff de på Øya.

Det var interessante besøk og elevene fikk grundige orienteringer om fagene. Dette legger også grunnlag for utplasseringsperioder som elevene skal gjennom i løpet av utdanninga før de blir lærlinger i fagene.

Her er noen glimt fra ekskursjonen til St.Olavs Hospital på Orkanger i Øya o Trondheim (Foto: Grethe Gunnes)