Elevundersøkelsen 2018

undersøkelse.png

Formålet med Elevundersøkelsen er at elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Undersøkelsen gjennomføres av Utdanningsdirektoratet.

Resultatene fra undersøkelsen slettes ikke, men lagres forskriftsmessig, og benyttes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle elevenes læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskningsformål av forskere som får utlevert grunnlagsdata. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Skoleporten.

Utdanningsdirektoratet (Udir) har åpnet for at gjennomføringa skal skje mellom 1. oktober og 4. januar. Ønsket er at så mange elever som mulig får muligheten til å besvare undersøkelsen. Det gjelder alle trinn og studieretninger. Meldal videregående skole velger å gjennomføre undersøkelsen nå i november og det er for at Udir må ha resultatene klare i starten av desember slik at de blir en del av datagrunnlaget ved skolebesøkene på nyåret.

Her er Udir sin informasjon om undersøkelsen for 2018:

Har du spørsmål?
For mer informasjon kontakt skolen din. Du finner også mye informasjon på
www.udir.no/undersokelser.