Elevundersøkelsen 2019

elevundersøkelse.jpg

Formålet med elevundersøkelsen er å gi skole-elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel i skolen. Undersøkelsen gjennomføres nå før jul ved Meldal vgs.

Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettjeneste Skoleporten - skoleporten.udir.no.  

Elevundersøkelsen kan gjennomføres både vår og høst. På høsten er det obligatorisk for kommunene, fylkeskommunene og skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen. Gjennomføring av undersøkelsen på våren er et frivillig tilbud til de skolene som ønsker det. 
 
Både på våren og høsten er det frivillig for elevene å svare på Elevundersøkelsen. Elevene kan også starte en undersøkelse, og hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Les mer om undersøkelsen her: Elevundersøkelsen