Elevundersøkelsen 2020

Logo Utdanningsdirektoratet

Årets elevundersøkelse skal ved Meldal vgs gjennomføres i perioden 01. oktober til 30. november.

I Elevundersøkelsen får elevene si sin mening om læring og trivsel i skolen, og svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

Vi ønsker at så mange som mulig skal svare på undersøkelsen, men det er alltid frivillig for elevene å delta. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Du kan lese mer på Utdanningsdirektoratets nettside om Elevundersøkelsen.

På Utdanningsdirektoratets nettside er også Temaene i Elevundersøkelsen gjennomgående beskrevet.