Elevundersøkelsen 2023

2023_11_13 - Elevundersøkelsen.jpg
Bilde: Laurin Steffens / Unsplash

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen.

Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten til å gjøre skolen bedre.

I høstsemesteret er det obligatorisk for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen på vg1. Trøndelag fylkeskommune velger å gjennomføre på alle trinn. Gjennomføringsperioden er 06. november til 08. desember 2023.

Vi oppfordrer alle elever og foresatte til å lese Utdanningsdirektoratets informasjonsskriv i forbindelse med undersøkelsen:

På Utdanningsdirektoratets side finner du informasjonsskrivene på flere språk: Brukerundersøkelser i skole og voksenopplæring

Vi ønsker at så mange som mulig svarer på undersøkelsen, men det er alltid frivillig for elevene å delta. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Resultater fra undersøkelsen vil først være tilgjengelige etter at gjennomføringsperioden er ferdig.

Har du spørsmål?
Du finner mye informasjon på denne siden: Elevundersøkelsen (Udir)