Forskningsprosjekt i regi av NTNU

ntnu-logo-gray.png

Hvordan opplever norske og svenske ungdommer livet med covid-19-tiltak i 2021?

Forskere ved NTNU gjennomfører nå en undersøkelse rettet mot ungdommer i aldersgruppen 17-19 år, som går ut nasjonalt i både Norge og Sverige.

Forskerne ved NTNU er særlig opptatt av å rekruttere ungdommer i Trøndelag fylke, som et ledd i det nordiske samarbeidsprosjektet Nordic Unequal Childhood, hvor Trondheim er involvert.

Forskningen vil bidra til å sette søkelys på hvordan ungdommer i vår region har det under korona-krisen, og fokuserer på betydningen av skole, felleskap og andre sosiale aspekter for unge mennesker.

Undersøkelsen er anonym. Undersøkelsen vil ta ca. 10-20 minutter å gjennomføre.

Dette er lenken til undersøkelsen: https://nettskjema.no/a/194619