Fraværsgrense i videregående skole

2022_08_15 - Fraværsgrense vgs.jpg
Bilde: Rabie Madaci / Unsplash

Fraværsgrensen gjelder for alle elever i videregående skoler.

Elevene har i utgangspunktet plikt til å møte opp til alle undervisningstimer.

Dersom eleven ikke møter opp til timen, vil fraværet kunne få betydning for retten til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter (reglene om fraværsgrensen) og for fraværet som føres på elevens kompetansebevis og vitnemål (reglene om føring av fravær på kompetansebevis og vitnemål).

Under koronapandemien ble fraværsreglene i videregående skole satt til side, men fra august i år gjelder fraværsreglene som normalt. Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder/foresatt for å dokumentere fravær av helsegrunner.

Du finner detaljert informasjon om fraværsreglene og fraværsgrensen i Utdanningsdirektoratets rundskriv Fraværsgrense Udir-3-2016 og på Trøndelag fylkeskommunes nettsider.