God sommer!

3-Slutt.jpg

Skoleåret ved Meldal vgs for elever og lærer er nå over. Siste dag for lærerne ble avsluttet med lunsj og avtakking.

Rektor Anne Lise Eriksen Kirkholt orienterte om rikets tilstand og det er en optimistisk rektor som ønsker god sommer.

- Søkningen til både Meldal videregående og Christian Thams Fagskole er god. Skolens målsetting om at alle elever enten skal ha læreplass eller lærekandidatplass er så godt som oppfylt. Økonomien er under kontroll og det er ingen overtallighet slik at ansatte må gå, sa hun.

Ansatte som slutter er bare de som går av med pensjon eller har gått over i ny stilling. En av dem som slutter er fagleder for Christian Thams Fagskole, Stein Arne Aas. Han slutter for å bli pensjonist etter 25 år ved skolen.