Informasjon om klagerett på karakterer

Klagerett.jpg

Elever som mener de har fått uriktig karakter i standpunkt, har mulighet til å sende klage til skolen.

Eleven har rett til å klage på alle standpunktkarakterer dersom en mener at regler for fastsetting av standpunktkarakterer ikke er fulgt. (Forskrift til opplæringsloven §3-17)

Klageinstansen skal vurdere om regelverket for vurdering er fulgt. Klageinstansen skal ikke vurdere om den fastsatte standpunktkarakteren er riktig. Vurderingen av elevens faglige nivå, er det skolen som har ansvaret for.

Fylkets informasjonsside angående klagerett

Skjema for klage  

Detaljert informasjon om utfylling av skjemaet:

  • Skjemaet skal i utgangspunktet åpne seg i Microsoft Edge. I Edge skal det komme opp et «blyant-ikon» øverst til høyre – se bilde i vedlegg. Trykker man på blyanten, får man «tegnemuligheter» / skrivemuligheter. Det kan man bruke til å signere med.
  • Skjemaet sendes deretter som vedlegg på e-post, til skolens postmottak: postmottak.meldalvgs@trondelagfylke.no 
  • Eleven kan, alternativt, skrive hele klagen for hånd og sende et bilde av dette som vedlegg på e-post. Eventuelt kan vedkommende printe ut skjemaet hjemme, fylle det ut for hånd og sende bilde av det. I begge sistnevnte tilfeller må bildet være av en kvalitet som gjør klageteksten leselig.
  • Får ikke eleven til å signere med «blyanten» i Edge, kan det også være nok at det utfylte skjemaet legges ved i en e-post fra klageren. Her kan skolen ta skjermbilde av e-postmeldingen fra klageren, og legge ved som dokumentasjon på at det er rette vedkommende som sender.
  • Foresatte kan sende inn klage på vegne av eleven, til vedkommende fyller 18 år. Eleven har imidlertid selvstendig klagerett fra fylte 15 år, og trenger derfor ikke ha en voksen til å klage for seg.