Karakterene er klare i Everyday

Illustrasjon-karakterer_nett.jpg

Alle elever ved Meldal vgs kan nå se sine karakterer publisert i internettløsningen Everyday.

Skolen orienterer om at klagefristen for de gitte standpunktkarakterene løper fra publiseringsdag, fredag 12.juni. Det er bare klageadgang på standpunktkarakterer.

Informasjon om klagerett

Kompetansebevis for elevene i vg2 og vg3 vil være klare i uke 25.

Rektor Anne Lise Eriksen Kirkholt og alle ansatte ved skolen ønsker elevene riktig god sommer!