Klage på karakter

2022_06_10 - Klage på karakter.jpg
Foto: Mark Fletcher-Brown / Unsplash

Felles publiseringsdato i Trøndelag fylkeskommune for termin- og standpunktkarakterer er tirsdag 14. juni.

Frist for å sende inn klage på karakter er 10 virkedager fra den dagen eleven har fått vite karakteren. Legg merke til at lørdag også regnes som virkedag i denne sammenhengen.

Det er ikke klagerett på terminkarakterer, kun på standpunktkarakterer og formelle feil ved ikke-skriftlig eksamen.

Elever bes snakke med sin faglærer om vurderingsgrunnlaget for standpunktkarakteren før en eventuell klage sendes inn.

Alle klager må være skriftlige.

Elever har fra tidligere år hatt mulighet til å levere skriftlig klage på SMS, e-post og papir. I tillegg er det fra og med i år mulighet for å levere klagen digitalt, og skolen oppfordrer elever som vurderer å klage til å benytte den digitale klagemuligheten.

Du kan levere digitale klager på Trøndelag fylkeskommunes nettsider: Skjema for digital innsending av klager

På fylkeskommunens nettsider finner du også mer utfyllende informasjon om klage på karakter, som gangen i klagebehandling av standpunktkarakter og andre skjema som kan benyttes ved klage på standpunktkarakter og karakter ved ikke-skriftlig eksamen: Klage på karakter