Ledige stillinger

Meldal_vgs_LOGO-kvart_nett.jpg

Det er lyst ledig faglederstilling ved Meldal vgs og undervisningsstilling ved Chr.Thams Fagskole.

Faglederstillinga gjelder for fagområdene Teknikk og industriell produksjon (TIP), Bygg og anlegg (BA) og Transport og logistikk (SS). Stillingen som fagleder innebærer et totalansvar for avdelingen; budsjettansvar, personalansvar og pedagogisk ansvar. Som fagleder er du en del av rektors lederteam ved skolen.

Undervisningsstillinga ved Chr.Thams Fagskole er innen bygg- og anleggsfag. Det understrekes av stillingen utlyses med forbehold om tilstrekkelig antall studenter for oppstart av studiet.

Søknadsfrist for begge stillingene er 1.april 2019.

Komplett utlysingstekst for begge de ledige stillingene finner du her