Livsglede for gammel og ung

10-løvby.jpg

Livsglede er ett av læreplanmålene for elevene ved Helse og oppvekst-opplæringa ved Meldal videregående skole. Da er det flott å ha eldreboligene Løvbytunet i nærheten.

Hver mandag har førsteårselevene ved Helse og oppvekst vært på besøk med Livsglede på Løvbytunet. Mandag 17. desember inviterte elevene til juleavslutning med kaffe og snitter, quiz, åresalg og sang fra elevene.

Dette er et populært tiltak som beboere og ansatte setter veldig pris på.

Faglærer Grethe Gunnes sier: - Elevene og undertegnede vil fortsette med dette også etter jul. Vi får gjennom dette praktisert mange kompetansemål fra læreplanen på en positiv og lærerik måte.

Den gjensidige gleden ved dette kom via julehilsen fra hele gjengen på Løvbytunet:

"Tusen takk for all positivitet, glede og aktivitet dere har bidratt med på Løvbytunet i år! Gleder oss til dere kommer på besøk igjen!"