Meldal vgs er resertifisert som Grønt Flagg-skole

Grønt flagg.png

Meldal videregående skole har miljø som en viktig grunnpilar i skolens drift. Ett av elementene er Grønt Flagg som er en miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager og alle typer skoler. Ordningen er en del av det internasjonale Eco-Schools nettverket som drives av Foundation for Environmental Education (FEE).

Skolen fikk Grønt Flagg-diplom første gang i 2009, og er etter dette blitt godkjent årlig. Denne uka ble skolen resertifisert for 11. gang.

Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager og alle typer skoler. Ordningen er en del av det internasjonale Eco-Schools nettverket som drives av Foundation for Environmental Education (FEE). Formålet med Grønt Flagg er å styrke bærekraftig utvikling gjennom miljøundervisning. Ordningen er et verktøy for å innføre miljøledelse og en viktig drivkraft for kontinuerlig miljøundervisning.

Les mer om Meldal vgs sin miljøpril her.