Midlertidige endringer knyttet til fraværsgrensa

koronavirus.jpg

I går kunngjorde Kunnskapsdepartementet at de midlertidige endringene knyttet til fraværsgrensa, som ble sendt på høring i forrige uke, har trådt i kraft med virkning fra denne uken.

1) Det gis fra og med 24. august til og med 31. oktober 2020 unntak fra kravet om legeerklæring for å få unntatt fravær av helsegrunner fra fraværsgrensa og føring på vitnemål

Informasjon til elever i videregående skole om eventuelt fravær i forbindelse med smittevern (oppdatert 08.09.20)

2) Det ble også vedtatt følgende knyttet til elever på PB4:

Elever som høsten 2020 går på Vg4 påbygging til generell studiekompetanse, og som innen 1. november gjennomfører fag- eller svenneprøve som våren 2020 ble utsatt på grunn av covid-19-utbruddet, kan få fraværet ansett som dokumentert etter reglene om fraværsgrensen i forskrift til opplæringsloven § 3-9 og forskrift til friskolelova § 3-9. For at fraværet skal kunne anses som dokumentert, må fraværet være nødvendig for å gjennomføre prøven. Fraværet skal heller ikke føres på vitnemål eller kompetansebevis etter reglene i forskrift til opplæringsloven § 3-45 og forskrift til friskolelova § 3-44.

Her finner du pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet