Miljørapport 2018

2019-05-07_Meldal-vgs_nett.jpg

Meldal vgs har levert sin Miljørapport for 2018 som Miljøfyrtårn. Fjorårets rapport viser at skolen tar miljøutfordringene på alvor og følger opp årlige målsettinger for å innfri sin sertifisering.

Meldal vgs ble første gang sertifisert som Miljøfyrtårn i 2002. Gjeldende sertifisering ble godkjent i 2017 og gjelder til mai 2020. Skolen har de siste årene gjennomgått en storstilt renovering, etterisolering og nybygging. I år legges ny fasade og det blir satt inn nye vinduer over hele skolebygget.

Miljøfyrtårn er ett av flere miljøsystemer som skolen bruker for å følge opp både skolens og fylkets miljøstratgei. Les om andre tiltak her.

Miljørapporten for Meldal vgs 2018 kan du i sin helhet lese via denne lenken.

I rapporten gis det blant annet informasjon om gjennomførte tiltak i året som gikk:

"Innkjøp og materialbruk

  • Vi bruker Trøndelag fylkeskommune sine innkjøpsavtaler.

Avfall

  • Vi har Miljøstasjon som alle ansatte og elever får opplæring i å bruke hvert år. Her er det detaljert sortering av avfall. EnergiEn del av vårt energiforbruk dekkes av et eget minikraftverk.

Energi

  • En del av vårt energiforbruk dekkes av et eget minikraftverk.
  • Vi bruker flisfyring for oppvarming.

Transport

  • Ansatte oppfordres til samkjøring og bruk av offentlig transport når det er mulig. Skolen ligger ute i distriktet og det er svært begrenset med offentlige tilbud mht transport her. På sikt planlegger vi innkjøp av el-bil. Skolen har flere ladestasjoner for el-bil samt uttak for motorvarmere."