Grønt Flagg - Miljøregler for skolen

Logo Grønt Flagg

Meldal videregående skole satser på å bygge miljøprofil, og har Grønt Flagg-diplom.

Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager og alle typer skoler, og ble lansert i Norge i 1998.

I dag deltar nærmere 1000 skoler og barnehager fordelt på alle fylker og over 100 kommuner. Et Grønt Flagg-diplom gir både barn og unge, og andre deltakere, et synlig bevis på at skolen eller barnehagen gjennomfører miljøprosjekter på et høyt nivå, og prioriterer miljøet i undervisning og daglig drift.

Skolen har egne Grønt Flagg - Miljøregler som alle elever og ansatte har som mål å følge.

Les også mer om skolens miljøprofil på nettsiden Miljø-skole.