Møte i Skolemiljøutvalget

miljø.jpg

Elevundersøkelsen og utvikling av fravær var sentrale temaer da Skolemiljøutvalget møttes 19. mars.

Skolens rektor Anne Lise Kirkholt orienterte også om en storstilt rehabilitering av skolen med utskifting av alle vinduer i skolebyggene og endring av fasade.

Les hele referatet møtet 19.mars 2019 her.