Møte i skoleutvalget

2022_03_29 - Referat SU-møte.jpg
Bilde: Dylan Gillis / Unsplash

Fredag 25. mars ble det gjennomført møte i felles skoleutvalg for Meldal videregående skole og Orkdal videregåande skole.

Referatet fra møtet kan du lese på denne siden.