Nye apper mot psykiske plager

2023_11_16 - Apper for unge.jpg
Foto: Nathan McDine / Unsplash

Helsedirektoratet har godkjent fire apper som skal bidra til en bedre psykisk helse for barn og unge.

Helsedirektoratet har vurdert appenes innholdsmessige kvalitet, i tillegg til å sjekke om norske krav til personvern og datasikkerhet ivaretas. Alle appene er gratis, og du finner dem under Selvhjelpsverktøy på ung.no og Verktøykatalogen på helsenorge.no.

Helsedirektoratets mål er at barn og unges selvrapporterte helseplager skal reduseres med 25 prosent. Hvis flere kan lære om og trene på å mestre vanskelige tanker og følelser, kan vi trolig forebygge at plager utvikler seg til noe mer alvorlig, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i Regjeringens pressemelding den 31. oktober.

– Vi vet at ungdom ofte får informasjon om psykisk helse på sosiale medier. Dette er ofte laget av personer uten helsefaglig bakgrunn. Da kan informasjonen være villedende og noen ganger direkte skadelig, sier Kjerkol videre. Vi opplever alle motgang, tap og utfordringer i ungdomsåra og som voksne. For noen blir plagene mer alvorlige.

 

Dette er appene

  • Tankevirus (fra 16 år) er en app basert på kognitiv psykologi med daglige videoer og tips som bidrar til mestring og normalisering. 7 av 10 brukere rapporterte bedring.
  • UngSpotlight (fra 13 år) er et digitalt treningsprogram med mestringsteknikker for unge som opplever frykt eller ubehag når de snakker foran fremmende, forsamlinger eller klassen. Programmet har bevist effekt på presentasjonsangst
  • Grubl (fra 16 år) er en app basert på metakognitiv psykologi med daglige videoer og eksperimenter som bidrar til å trene brukerens oppmerksomhet og redusere "grubling".
  • Selvhjelperen (fra 16 år) er en digital kursbank med persontilpassede kurs og mestringsverktøy som bidrar til bedre psykisk helse. Kursene dekker temaer som søvn, stress, angst, depresjon, vaner, emosjonell intelligens, målsetting, prestasjonsangst, alkohol og rusmisbruk, sorg, indre motivasjon og ensomhet.