Påskefrokost for gammel og ung

2-kaffe_nett.jpg

Elevene ved Helse og oppvekst her ved Meldal vgs inviterte beboerne ved omsorgsboligene Løvbytunet til påskefrokost. Det ble stor oppslutning og 15 av beboerne kom.

Elevene ved Meldal vgs og beboerne på Løvbytunet møtes jevnlig. For elevene er dette en del av opplæringa, og for beboerne er det et kjærkomment aktivitetstilbud som de virkelig setter pris på.

- Vi besøker dem, og de besøker oss og dette har utviklet seg til et svært godt felleskap mellom ungdommene og beboerne, sier faglærer Grethe Gunnes ved skolen. Påskefrokost stod på dagsorden mandag 8.april.

Foto: Grethe Gunnes, Meldal vgs

Denne gangen var det Løvbytun-gjengen som kom til skolen. Noen kom gående med rullator, noen i rullestol, mens andre ble kjørt i bil. Gjensynsgleden er alltid like hjertelig. I tillegg til sunn frokost, fikk de kaffe og bløtekake. Elevene hadde også forberedt underholdning, sang, quiz og åresalg.

Gjestene kvitterte med gode klemmer og håp om å sees snart igjen!