Resertifisering av Grønt Flagg

2021_11_10 - FEE resertifisering.jpg

Meldal videregående skole har blitt sertifisert for ett år til som Grønt Flagg-skole.

Miljøsertifikatet International Eco-Schools Award Certificate ble tildelt skolen på ny 03. november 2022.

Skolen fikk Grønt Flagg-diplom første gang 24. september 2009, og har etter dette blitt godkjent årlig.

Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager og alle typer skoler. Formålet med Grønt Flagg er å styrke bærekraftig utvikling gjennom miljøundervisning. Ordningen er et pedagogisk verktøy for å styrke temaene klimamiljø og bærekraft i undervisningen.

Lenke til Grønt Flagg

Grønt Flagg - Miljøregler for Meldal videregående skole