Siste skoledag er 12. juni

Elever.jpg

Skoleruta for våren 2020 er endret for videregående skoler i Trøndelag. Siste skoledag framskyndes fra 19. til fredag 12. juni.

På grunn av den spesielle skolesituasjonen som har oppstått i forbindelse med den pågående korona-pandemien, har myndighetene åpnet for at skoleåret kan avsluttes allerede fredag 12. juni i stedet for 19.juni som det står i skoleruta.

Ved Meldal videregående skole er det i tillegg åpnet for at elevene fra mandag 1. juni kan søke permisjon fra skolen for å starte i sommerjobb eller utvidet deltidsjobb. Søknad sendes på epost til rektor med dokumentasjon fra arbeidsgiver.

Første skoledag i høst er mandag 17.august.

Fullstendig skolerute 2020-2021