Skoleutvalget har møte 5.april

møte.jpg

Felles skoleutvalg for Meldal vgs og Orkdal vgs holder sitt første møte i 2019 fredag 5. april. På saklista står både et tilbakeblikk på 2018 og første informasjon om søkertall for neste skoleår - 2019-2020.

Møtet holdes ved Orkdal vgs. Saklister og referater til dette møte og andre møter i felles skoleutvalg finner du her.

Felles skoleutvalg er åpne møter der alle med interesse for saker som skal behandles kan møte. "Møtet er åpent og elever kan stille med flere representanter, men bare to fra hver skole som medlem av utvalget med stemmerett. På grunn av møterom, servering etc. må det gis melding til oyvto@trondelagfylke.no dersom det møter flere enn de som er medlemmer." står det i møteinnkallinga.

En av sakene på dette møte er sak 4/2019: Søkningen til studietilbudene ved Meldal vgs og Orkdal vgs skoleåret 2019/20: 

Skoleutvalget behandlet dimensjonering av skoletilbudet for 2019-2020 i sak 9/2018. Fylkestinget vedtok skoletilbud og dimensjonering i desember 2018. Skoletilbud inneværende skoleår ble vedtatt også utlyst for de to skolene i 2019/20. Plasstallene på alle programområder ved begge skolene skal justeres i forhold til søkningen, bl.a skal søkere m/u rett hensynstas. Prøveinntak må derfor kjøres før plasstall fastsettes. Møte mellom Inntak og skolene vedr tilbud og plasstall gjennomføres 09.april 2019. I dette møtet vil det også være drøfting av tilbud for skoleåret 2020/21, der Fagfornyelsen, ny tilbudsstruktur, ny ressursfordelingsmodell, SB5 (SU-sak 12/2018) inngår.

Se alle sakene i innkallinga til felles skoleutvalg her.