Søk skoleskyss for 2022/23

2022_04_08 - Søk skoleskyss.png
Bilde: Ragnar Schult-Jessen

Nå er det tid for å søke skoleskyss for neste skoleår. Dersom du går et videregående løp og skal gå videre neste skoleår, oppfordrer vi deg til å søke skoleskyss allerede nå.

Du MÅ søke digitalt i fylkeskommunens Søknadsportal dersom:

  • du har over 6 km fra heimen (folkeregistrert adresse) til skolen
  • du har over 6 km fra hybeladresse til skolen
  • du har to bosteder (OBS! Foresatte må søke for deg - du kan ikke søke selv)

Informasjon om hvordan du søker skoleskyss og link til selve Søknadsportalen finner du her: Skoleskyss for videregående - Digital søknadsportal

Du bes om å søke skoleskyss så fort som mulig, og helst innen utgangen av juni. 

Ved å søke i Søknadsportalen vil de fleste få svar på søknaden i løpet av noen få minutter. Unntaket er de som har to bosteder og hybel, der kan det ta tid før svaret på søknaden kommer.

Dersom du ikke har søkt i Søknadsportalen tidligere, må du skaffe deg elektronisk ID før du søker. Her finner du informasjon om hvordan du gjør det: ID-porten - Slik skaffer du deg elektronisk ID

Du MÅ søke manuelt hvis noe av følgende gjelder for din situasjon:

  • Fosterforeldre som søker om skyss for sitt/sine fosterbarn (gjelder kun elever med folkeregistrert adresse hos biologisk foresatte)
  • Skyss for elever som bor i barnevernsinstitusjoner
  • Skyss til elever med folkeregistrert adresse i Trøndelag og som går på skole i andre fylker
  • Skyss til funksjonshemmede elever som er under 18 og som bor i egen bolig
  • Varig funksjonshemming (gjøres av skolen). Søknad og legeattest leveres på skolen

Manuelt søknadsskjema finner du her: Skjema - Trøndelag fylkeskommune

Manuelle søknader blir behandlet i henhold til Fvl §11a med inntil 3 ukers saksbehandlingstid (i ferietiden må det påregnes lengre tid).

Skyssbevis – (PocketID/t:kort skole)
For informasjon om skyssbevis i form av PocketID eller t:kort skole, les mer på AtB sine nettsider: Skoleskyss videregående skole - AtB

Retningslinjer for skoleskyss i Trøndelag fylkeskommune
Mer informasjon om dine rettigheter i forbindelse med skoleskyss finner du her: Lover, forskrifter og retningslinjer - Trøndelag fylkeskommune