Resultat av Solidaritetsaksjonen

Kreftforeningen_cover.jpg

Elevrådet bestemte tidligere i høst at resultatet fra årets Solidaritetsaksjon skulle gå til Kreftforeningen.

Elevene ved skolen tjente samlet inn 32 908 kroner til Kreftforeningen på solidaritetsaksjonen i høst.

Pengene ble overført fra skolen til Kreftforeningen mandag 21. desember.

Vi gratulerer elevene med den flotte innsatsen og det gode resultatet.