Lånekassens strømstipend

2022_02_16 - Strømstipend Lånekassen.jpg
Bilde: Anthony Indraus / Unsplash

Nå kan elever og studenter søke om strømstipend fra Lånekassen.

På grunn av høye strømpriser i vinter er det vedtatt at elever/studenter som er 18 år eller eldre kan få utbetalt et strømstipend på 3 000 kroner.

Strømstipendet gjelder elever/studenter i Norge og i utlandet som har betalt for strøm i vårsemesteret 2022, og som får lån og stipend fra Lånekassen i samme periode. Vårsemesteret 2022 betyr perioden fra 16. januar 2022 til 15. juni 2022.

For å ha rett til stipendet må elevene/studentene oppfylle tre vilkår:

  • betale strøm i tillegg til husleie
  • kunne dokumentere strømutgifter i hele, eller deler av, perioden 16. januar 2022 til 15. juni 2022
  • være borteboer

Stipendet kommer i tillegg til den ordinære strømstøtten som alle med strømutgifter får. Hvor mye strømregningene har økt har ingen betydning, og det er heller ikke et krav at elevene/studentene må ha betalt strøm for hele perioden 16. januar til 15. juni 2022. Strømstipendet gjelder også for deltidsstudenter, men ikke for elever som går på folkehøgskole.

Elever og studenter må søke for å få stipendet, og det blir kun utbetalt én gang. De som har rett til å søke om strømstipendet har mottatt en e-post fra Lånekassen med informasjon om støtteordningen. Elevene/studentene søker om strømstipendet via Dine sider på Lånekassens nettsider.

Fristen for å søke om strømstipend er 15. juni 2022. 

Les mer om strømstipendet på Lånekassens nettsider