Tre søkere til rektorstilling

Meldal-vgs-nett.jpg

Det er tre søkere til stilling som rektor ved Meldal videregående skole.

Disse tre er følgende:

Jo Skjølsvold (45) -  Rektor/enhetsleder vd Tindlund ungdomsskole i Sarpsborg,  bosatt i Fredrikstad.
Anne Lise Eriksen Kirkholt (49) - Fagleder ved Meldal videregående skole, bosatt i Meldal kommune.
Ola Terje Hådem (57) - Avdelingsleder for samfunnsfag og økonomi, bosatt i Trondheim.

Søknadsfristen var 23. november. Dagens rektor Øyvind Togstad slutter ved årsskiftet for å bli rektor ved Orkdal vgs.