Ungdata-undersøkelsen i uke 9-12

ungdata3.jpg

I 2021 gjennomføres Ungdata-undersøkelsen i Orkland kommune blant elever i videregående skole.

Noe av formålet med undersøkelsen er å gi ungdommer som går på videregående skole mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.

Det er frivillig å delta, men vi håper flest mulig ønsker å delta for å gi et godt bilde av situasjonen i Orkland kommune.

Undersøkelsen er anonym, og data som kommer frem kan ikke spores tilbake til enkeltelever.

Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 9 til 12.

Du kan lese mer i skrivet Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen i Orkland kommune 2021.