Valgdebatt ved Meldal vgs

debatt-1.jpg

Representanter fra åtte politiske ungdomspartier satt i panel under årets valgdebatt foran skolevalget i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget 2019.

Følgende ungdomspartier var representert:

  • Rød Ungdom: Markus Sæther (Partiet Rødt)
  • Sosialistisk Ungdom: Erlend Andresen (Sosialistisk Venstreparti)
  • AUF: Håkon EinarsveUnge Høyre: Oda N. Solberg (Arbeiderpartiet)
  • Grønn Ungdom: Tobias Kielland (Miljøpartiet De Grønne)
  • Senterungdommen: Sondre Aarflot Saksvik (Senterpartiet)
  • Unge Venstre: Bjørn Værnes Fiske (Partiet Venstre)
  • Fremskrittspartiets Ungdom: Viole Stene Grøtte (Frekskrittspartiet)

UNgdomspartiene gjorde en respektabel innsats for å overbevise elevene til å stemme på sin politikk. Selve skolevalget ved Meldal vgs er tirsdag 3. september. Da inviteres alle 270 elever om å gå til valgurnene.

Under skoledebatten onsdag ble elevene utfordret til å komme med spørsmål til panelet. Det gjorde elevene. Og spørsmålene var om alt - fra miljø i vid forstand, bruk av Thorium i kraftproduksjon, leksefri skole, fraværsreglene og teorifag i yrkesopplæringa.

Ikke alle spørsmål kunne utdypes i sin helhet fra panelet, men det kunne elevene få under valgtorget som ble arrangert like etter at debatten var over.