Vel møtt til foreldremøte

medvirkning.jpg

Meldal videregående skole ønsker alle foreldre og foresatte velkommen til foreldremøte mandag 26. august 2019 klokka 18:00.

Møtet starter i Meldalshallen (ligger vegg – i vegg med skolen) hvor rektor Anne Lise Kirkholt ønsker velkommen og gir en kort presentasjon av skolen og skolens hovedmålsetting, samt en presentasjon av sentrale personer.

Det blir deretter mulighet for å bli med på klasserommene og møte din ungdoms kontaktlærer og klasselærere. Kontaktlærer, sammen med klasseteamet, vil her komme med informasjon om timeplaner, læremidler, verneutstyr og skolehverdagen generelt.

- Vi trenger tilbakemelding på hvor mange som kommer, sier rektor Anne Lise Kirkholt. Informasjonsskrivet finner du her (lenke til .docx-fil) og har en svarslipp. Fyll ut svarslippen og send tilbake til skolen innen fredag 23. august. Du kan også sende svaret digitalt på: postmottak.meldalvgs@trondelagfylke.no