Vurdering av luftveissymptomer

2020-09-17-flytskjema.png

De videregående skolene skal drifte på gult nivå etter nasjonal anbefaling fra Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

De videregående skolene i Trøndelag følger gjeldende veiledere og anbefalinger for å bremse smittespredningen:

  1. Ingen syke skal møte på skolen
  2. God hygiene og forsterket renhold
  3. Kontaktreduserende tiltak

Det har vært en del usikkerhet knyttet til første punkt, spesielt om hvilke symptomer og hvilken grad av symptomer som tilsier at noen ikke skal komme på skolen. Dette beskrives nærmere i informasjonsskrivet nedenfor.

Vurdering av luftveissymptomer hos elever og ansatte i videregående skole (21.09.20)