75-årsjubileum

logo75.png

Meldal videregående skole er 75 år i 2021. Dette vil bli markert på ulike måter med flere arrangementer fra høsten av.

Meldal yrkesskole startet sitt første snekkerkurs den 21. oktober 1946. Det var et utvidet snekkerkurs, hvor hovedsakelig bare de som kunne noe innen snekkerfaget fra før ble tatt opp. Det var 18 søknader til kurset, hvorav 10 elever fikk begynne. Aldersspennet gikk fra 17 til 32 år. Ingvar Hasle kunne ønske det første elevkullet ved Meldal yrkesskole velkommen i det nyrestaurerte Folkets Hus på Løkken Verk i oktober 1946.

 

Folkets hus på Løkken Verk i 1946

Det første snekkerkurset (1946/47)
Første rekke fra venstre: Gustav Muan, Olav Gulla, Olav Maurbakk.
Andre rekke fra venstre: Ola M. Sølberg, Bjørn Hellmann, lærer Hasle.
Tredje rekke fra venstre: Arne Holte, Einar Helgeton, Arne Midtskog, Asbjørn Dragseth, Kjell Sundli.

Det første snekkerkurset

En måned etter at snekkerkurset startet høsten 1946, kom mekanikerkurset i gang.
Første rekke fra venstre: Øyvind Dahl, Sigurd Gravrok, Jon J. Snoensgjelen, lærer Kirkhus, Torbjørn Karlsen, Arne Grindvoll, Torleif Kirkholt.
Andre rekke fra venstre: Ola Rindalsholt, Magnar Storholt, Alfred Drugli, Øyvind Berg, Otto S. Sæther, Olav Fossmo, Ole J. Grefstad, Nils Olav Sletvold.

Det første mekanikerkurset (1946/47)

 

I møte den 18. februar 1949 vedtok styret ved Meldal yrkesskole at "det frå hausten 1949 skal setjast igang eit 1-årig kurs i kjole- og drauktsaum ved skolen soframt løyve på penger blir gitt og utstyr kan skaffast". Nye planer for innredning av arbeidsrommet og kostnadsoverslag tok så lang tid at kurset høsten 1949 måtte starte i leide lokaler i Festiviteten.

De første elevene ved kjole- og draktsømkurset (1949/50)
Fra venstre: Ingebjørg Kristiansen, Marie Langeng, Margrete Bjørnås, Astrid Grøset, Åshild Haugen, Inga Granli, Anna Myrmo.

Det første kjole- og draktsømkurset

Sist oppdatert 07.04.2021