Informasjon om eksamen (16.02.21)

logog-regjeringenno.png

Regjeringen har besluttet at alle skriftlige eksamener avlyses for elever i ungdomsskolen og videregående opplæring. Muntlig eksamen avlyses for elevene på vg1 og vg2, men gjennomføres for avgangselevene på 10. trinn og vg3.

Med bakgrunn i regjeringens beslutning 8. februar om avlysning av eksamen, gjelder følgende for Meldal videregående skole: 

AVLYST

  • Alle skriftlige eksamener unntatt AUT4002, DAT4002 og ELE3002
  • Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener
  • Muntlig eksamen på vg1 og vg2​

GJENNOMFØRES

  • Muntlig eksamen for 4PB hvis de trekkes
  • Skriftlig eksamen for yrkesfaglig Vg3 i skole (AUT, DAT og ELE)
  • Alle privatisteksamener

 

Ta kontakt med fagleder for ditt utdanningsprogram ved spørsmål:

  • BA / TIF / SS: Lars Kristian Mikkelsen, tlf. 74 17 62 54
  • EL: Audun Bjørnås, tlf. 74 17 64 63
  • HO / RM / PB: Christine Linaae Aune, tlf. 74 17 64 73

 

Les mer på Utdanningdirektoratets nettside (oppdatert 11.02.21)