Digital undervisning og personsikkerhet (19.03.20)

Digital-undervisning.jpg

Datatilsynet har gått gjennom og vurdert personvern opp mot mer omfattende digital undervisning. Direktør Bjørn Erik Thon kommer nå med noen genrelle råd.

Thon sier følgende:

- Vi i Datatilsynet er imponert over den kreativiteten og viljen til å dele kunnskap den norske lærerstanden nå viser. Vi ser også at mange har spørsmål om personvern og sikkerheten i de digitale læremidlene. Vi ønsker derfor å gå ut med noen generelle råd:
- Vi oppfordrer de ansvarlige i kommunene og skolene om å gi god informasjon til lærere, foresatte og elever om bruk av ulike verktøy og løsninger
- Det er viktig at den enkelte lærer spør de ansvarlige på skolen før de tar i bruk verktøy som ikke er godkjent.
- Er ledelsen usikker, bør de ta kontakt med personvernombudet eller sikkerhetsansvarlig i kommunen.
- Vær særlig varsom når det gjelder sensitive, følsomme eller personlige opplysninger. Bruk sunn fornuft og kjenn godt på magefølelsen.

www.datatilsynet.no finner dere mye god informasjon om skole, undervisning, personvern og informasjonssikkerhet, og vi legger ut oppdatert informasjon ved behov.

 - Lykke til i arbeidet med sikker og trygg digital undervisning! sier Bjørn Erik Thon,  direktør i Datatilsynet.