Fraværsgrensen i videregående skole gjeninnføres (07.10.21)

2021_10_07 - Fraværsgrensen gjeninnføres.jpg
Bilde: Marco Fileccia / Unsplash

Etter høstferien gjelder de vanlige reglene for fraværsgrense og fraværsføring igjen.

Nasjonale myndigheter har bestemt at unntaket fra fraværsreglene oppheves 11. oktober.

Det betyr at hvis du må holde deg hjemme på grunn av luftveisinfeksjon eller annen sykdom

  • fortsatt kan levere egenmelding eller melding fra foresatte, men da teller fraværet mot fraværsgrensa.
  • også kan levere legeerklæring. Da teller fraværet ikke mot fraværsgrensa.

Det vil si at du etter 11. oktober må levere legeerklæring for å få unntatt sykdomsfravær fra fraværsgrensa.

Dette gjelder fortsatt: Du skal ikke møte på skolen hvis du får symptomer på luftveisinfeksjon. Helsemyndighetene anbefaler at du tester deg hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon.

Les mer om gjeninnføringen av fraværsgrensen i dette informasjonsskrivet fra Trøndelag fylkeskommune. Du finner informasjon til elever og foresatte i Trøndelag om fraværsgrensen på trfk.no/reglement.