Grønt nivå fra og med mandag 17. januar (14.01.22)

2022_01_14 - Grønt nivå.jpg
Bilde: Mufid Majnun / Unsplash

De videregående skolene i Orkland kommune skal over til grønt nivå fra og med mandag 17. januar.

Dette bekreftes av smittevernoverlege Peter Melien Trojanowski fredag 14. januar. Det innebærer at alle elever ved Meldal videregående skole skal møte som vanlig klokken 07.40 mandag morgen, og at undervisningen vil følge ordinær timeplan.

Grønt nivå innebærer at elever og ansatte fortsatt skal ha fokus på å holde avstand, være hjemme ved sykdomsfølelse og nyoppståtte forkjølelsessymptomer, samt vaske/desinfisere hender jevnlig gjennom dagen.

Vi oppfordrer i tillegg våre elever til å i så stor grad som mulig holde seg sammen med egen klasse gjennom skoledagen. Klasserom holdes åpne i pauser og matfriminutt, slik at vi unngår trengsel i kantine og fellesareal.

Det er ikke påbud om bruk av munnbind på skolebusser, men igjen oppfordrer vi elevene til å bruke dette til og fra skolen om de tar buss. 

Karantenereglene er også endret. Du settes i karantene hvis en du er i samme husstand med blir smittet (eller er i tilsvarende nær relasjon med noen), ellers ikke. Karantene erstattes av hurtigtester, og skolen vil få tilgang på tester for elever og ansatte.

Les mer på Regjeringens og Orkland kommunes hjemmesider.