Gult smittevernnivå fra og med onsdag 20. januar (19.01.21)

gult-nivå.PNG

Det betyr at alle elever skal møte på skolen som vanlig onsdag morgen, og at skolen driftes med samme tiltak som før jul.

Dette gjelder for gult nivå i Utdaninngsdirektoratets trafikklysmodell for videregående skoler:

  1. Ingen syke skal møte på skolen
  2. God hygiene og forsterket renhold
  3. Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Hele klasser kan ha undervisning sammen
  • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
  • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
  • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand i alle situasjoner
  • Unngå trengsel og store samlinger

Orkland kommune vedtok også en lokal forskrift som trådte i kraft 31. desember. Forskriften ble 13. januar vedtatt forlenget til og med 03. februar.

I forskriften er det innført påbud om bruk av munnbind på buss i rushtrafikk, og det samme gjelder for drosjetransport. Dette betyr at elever og ansatte ved Meldal videregående skole som benytter seg av buss/drosje skal benytte munnbind. Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller gi dispensasjon for påbudet. Munnbind må kjøpes og bekostes av den enkelte elev/ansatt.

Orkland kommune presiserer at denne forskriften kommer i tillegg til de nasjonale bestemmelsene.