Informasjon om korona-situasjonen (11.03.20)

Korona-virus.png

Meldal videregående skole følger alle anbefalinger fra myndighetene mht korona-situasjonen. Fylkeskommunen har satt i verk flere tiltak for å bidra til å begrense spredningen av koronaviruset. Her er oppdatert informasjon til elever og foresatte:

Les hele brevet fra fylkesdirektøren for utdanning i Trøndelag her.

Fylkesdirektøren har sat i verk flere tiltak som umiddelbart. Elevreiser, personalturer, en lang rekke arrangementer, hospitering og praksisutplassering i helsevesenet avlyses. Russen blir bedt om å unngå større samlinger.

Fylkeskommunen har de siste ukene hatt tett kontakt med helsemyndighetene og lyttet til rådene de gir. Nå sier helsemyndighetene at epidemien er over i en ny, alvorligere fase.

I Trøndelag er situasjonen slik onsdag kveld: Levanger videregående skole er stengt ut uka. Kommuneoverlegen i Værnesregionen har i kveld besluttet å stenge barnehager og skoler i regionen. Dette betyr at Ole Vig vgs, Selbu vgs og Meråker vgs stenges med en varighet til over helgen i første omgang.