Informasjon om skoleskyss fra mandag (24.04.20)

atb-buss.jpg

Fra mandag 27. april åpnes yrkesfaglig undervisning ved videregående skoler. Her er informasjon om skoleskyssen.

Det skal legges til rette for at skoleskyssen skal være trygg for alle. På grunn av avstandskrav vil det være begrenset kapasitet på skolelinjene. Skolelinjer vil derfor være et lukket tilbud kun for skoleelever for å kunne følge retningslinjer for smittevern. Elever som reiser med ordinære linjer må forholde seg til de retningslinjer som er gitt for kollektivreiser og smittevern.

Info om skoleskyss hos AtB (følg lenka)

Alle skolelinjer- og avganger fra mandag 27. april finner du i appen AtB Reise.

Se Utdanningsdirektoratets og helsemyndighetenes veiledning knyttet til skoleskyss. (følg lenka)

Informasjonsbrev (.pdf-fil) fra Trøndelag fylkeskommune om skoleskyss i korona-tider.