Oppdatert informasjon fra AtB om skoleskyss (05.01.21)

atb-skoleskyss.jpg

Følgende presiseringer kommer fra AtB vedrørende skoleskyss i forbindelse med at videregående skoler gikk over til rødt nivå fra mandag 04. januar 2021.

Ved rødt nivå er det større krav til avstand mellom elever på skolen, men ikke tilsvarende i henhold til transport og skoleskyss. Dette kan medføre at setekapasiteten om bord i bussene kan bli redusert. Elevene oppfordres til å sitte kohortvis om bord i bussen (elever fra samme husholdning må/bør/kan sitte sammen).

Det er dessverre ikke fri tilgang på hverken bussmateriell eller bussjåfører til å øke kapasiteten tilsvarende. 

AtB har gode erfaringer fra samme situasjon i vår med at skolene definerer elevgrupper med henholdsvis skole og hjemmeskole, for eksempel at ulike trinn er på skolen på ulike dager. Dette er avgjørende for avviklingen av skoleskyssen på gjeldende tidspunkt.

Retningslinjene for skoleskyss i smittevernveilederen for skoler (UDIR) er gjennom den siste oppdateringen samordnet med nasjonale/lokale retningslinjer for kollektivtransport. Dette innebærer at det er nasjonale/lokale retningslinjer for kollektivtransport som er gjeldende for skoleskyssen, både på gult og på rødt nivå for alle trinn i skolen.

Følgende gjelder uke 1 og uke 2:

  1. Ved rødt nivå oppfordres elever/foreldre til egentransport i høyest mulig grad.
  2. Elever uten skyssrett vil ikke gis tilgang til å benytte skolekysstilbudet.
  3. Skoler må organisere elevgrupper slik at skoleskyssen kan kjøres på lik måte som den er bestilt. Dette vil da kunne medføre at elevgrupper må ha differensiert tilbud mellom å være på skolen å ha digital undervisning hjemme.
  4. Den enkelte kommune gjør vurdering iht. bruk av munnbind. Dette gjelder både for skoleskyss utført med buss og med drosje.

Følg også gjerne med på AtBs nettside for oppdatert informasjon om smittevern og kollektivtrafikk.