Informasjon til elevene ved Meldal vgs (16.03.20)

Anne-Lise_Kirkholt.JPG

Videregående skoler i Trøndelag er, som hele Norge, i en spesiell situasjon. Rektor ved Meldal vgs, Anne Lise Kirkholts instendige oppfordring: - Følg rådene fra Folkehelseinstituttet.

Rektoren sender følgende informasjon til alle elever og foresatte - les brevet her (.pdf-fil):

Alle skoler i regi av Trøndelag Fylkeskommune ble stengt fra og med 12. mars kl 18.00. Dette vil få store konsekvenser for den daglige driften av skolen og for deg som elev.

Du må følge de råd som Folkehelseinstituttet til enhver tid gir.

Folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 

Du må også følge med på skolens hjemmeside og Facebookside.

meldal.vgs.no https://web.trondelagfylke.no/meldal-videregaende-skole 

Dette er linken til info - siden til Trøndelag fylkeskommune

trondelagfylke.no   https://www.trondelagfylke.no/om-oss/fylkeskommunen/beredskap/koronavirus/ 

Du har fortsatt både rett og plikt til grunnskoleopplæring ifølge

Opplæringsloven, § 2-1

§ 2-1.Rett og plikt til grunnskoleopplæring
Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring i samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter. Plikten kan ivaretakast gjennom offentleg grunnskoleopplæring eller gjennom anna, tilsvarande opplæring.

Undervisning
Dette vil bety at framover til skolen igjen kan åpne som vanlig, vil undervisningen bli gjennomført via digitale plattformer som Skype, Canvas, Ndla og Facebook. Det er din plikt å følge de beskjeder som kommer og gjøre skolearbeidet på en så god måte som mulig.

Det er sannsynlig at planlagte vurderingssituasjoner endres for å tilpasses fjernundervisning. Du må sørge for at IKT-utstyret er rigget hver dag. Har du ikke tilgang til nett hjemmefra må du gi beskjed til kontaktlæreren din. Det er en fordel at du også er tilgjengelig på mobiltelefon. Husk å ha ladet og oppdatert utstyret. Vær oppmerksom på at meldinger kan komme på e-post, sms eller chat.
Dette er en krevende opplæringssituasjon og det blir derfor viktig at du som elev følger opp arbeidet ditt. Det krever struktur og at du motiverer deg selv til å gjøre denne jobben. Det er ditt ansvar å gi lærerne vurderingsgrunnlag i fagene.

Lærerne skal legge til rette for din opplæring.
Blir du syk må du fortsatt gi kontaktlærer beskjed om dette.

Meldal vg skole, 16. mars 2020
Anne Lise Kirkholt
Rektor