Informasjon om smittevern (16.08.20)

smittevern-nivå.png

Vi er opptatt av at det skal være trygt å komme tilbake til skolen.

Vi regner med at du som elev er spent på hvordan det blir å starte på skolen igjen i annerledesåret 2020. Vi oppfordrer elever og foresatte til å sette seg inn i smitteverntiltakene på forhånd. 

Alle skoler starter året på gult nivå i smitteberedskapen. Alle elever har et eget ansvar for å ivareta smittevernreglene.

Du finner informasjon om smitteverntiltakene og om eventuelt fravær i forbindelse med smittevern i dette skrivet.