Muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses (21.04.20)

Eksamen_AVLYST.jpg

Regjeringen har bestemt at alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole avlyses våren 2020.

Denne avlysningen kommer i tillegg til at skriftlig eksamen i videregående allerede er avlyst.

– Vi skulle selvsagt aller helst gjennomført eksamen som vanlig, men fylkene har vært tydelige på at vi må prioritere. Derfor prioriterer vi å gjennomføre privatisteksamener. Det viktigste for elevene i videregående er at de får en grunding standpunktvurdering og vitnemål, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Les hele pressemeldinga fra kunnskapsminister Guri Melby (V) her.

Beslutningen betyr at standpunktkarakterene blir avgjørende på vitnemålet til elevene.

Fra Kunnskapsdepartementet opplyses at når skolene ikke skal bruke tid på eleveksamen, kan lærerne sette alle karakterene siste opplæringsuke.

Regjeringen har tidligere besluttet å endre på reglene slik at det blir enklere for fylkeskommunene å gjennomføre fag- og svenneprøver for de lærlingene som rammes av koronapandemien. Disse prøvene skal gjennomføres så normalt som mulig denne våren.