Ny smittevernveileder for vgs (08.04.21)

corona-hold-avstand.jpg

En egen veileder om smittevern for videregående skole skal gi råd og føringer for drift under koronavirusutbruddet (covid-19-utbruddet). Veilederen gjelder fra senest 12. april.

Følgende gjelder for alle ved skolen fra senest mandag 12. april: Smittevern april 2021

Du kan lese hele veilederen for videregående skole på Utdanningsdirektoratets nettsider.