Oppdatert informasjon om fraværsgrensa (03.11.20)

koronavirus.jpg

Kunnskapsdepartementet har nå avgjort at de midlertidige unntakene fra fraværsreglene videreføres ut skoleåret 2020/2021.

Det betyr at elever gis unntak fra kravet om legeerklæring for å få unntatt fravær av helsegrunner fra fraværsgrensa og føring på vitnemål for resten av skoleåret 20/21.

Trøndelag fylkeskommunes veileder for elevene tydeliggjør at skolen anbefaler elever som er usikre på om de kan være smittet av korona å teste seg.

Videre presiserer den at læreren, på tross av de midlertidige unntakene i forbindelse med fravær av helsegrunner, fortsatt må ha vurderingsgrunnlag for å kunne sette karakter. Ansvar for å skaffe et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag i faget ligger også på eleven selv.

Du kan lese hele veilederen her: Informasjon til elever i videregående skole om eventuelt fravær i forbindelse med smittevern (oppdatert 02.11.20)