Orklands koronachat for barn og unge (27.03.20)

Bakgrunn-koronachat.jpg

Orkland kommune har nå etablert en chattetjeneste for barn, unge og foresatte/ foreldre.

Koronachat er et psykososialt tiltak hvor kommunen ønsker å komme i kontakt med sårbare barn, unge og familier så tidlig som mulig. Det er håp om at chat som plattform gjør at terskelen for å ta kontakt for de yngste innbyggerne blir lavere.

Lenke til Orkland kommunes koronachat for barn og unge.

Åpningstid: Alle hverdager mellom 09.00- 16.00

Koronatelefon for barn og unge

Orkland kommune har også en koronatelefon for barn og unge der det er mulig å ringe ansatte i kommunen ved bekymringer eller spørsmål. På lik linje med chatten er dette et tilbud for barn, unge og foreldre/ foresatte:

Telefon: 902 73 454
Åpningstid: Alle hverdager mellom 09.00- 16.00

Både chatten og telefonen betjenes av ansatte ved Familiesenteret.

Orkland kommunes Familiesenter

Famileisenteret opprettholder sin drift i så stor grad som mulig ut fra råd om smitteverntiltak. Ansatte bruker nå i stor grad videokonsultasjon/ Teams. Henvendelser tas imot både skriftlig og muntlig. Familiesenteret kan også kontaktes ved behov for drøfting, både nye og allerede kjente saker.

Telefon: 992 83 394
Telefontid: alle hverdager mellom 09.00- 4.00